Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska kyrkan i Norrköping


Podden där Kyrkoherde Thomas Wärfman och församlingsherde Katarina Wändahl från Svenska kyrkan i Norrköping diskuterar aktuella ämnen och bibliska storord. Allt varvat med både allvar och goda skratt. Välkommen att lyssna! 

Vill du höra av dig om innehållet eller har önskemål om vad som ska diskuteras så maila: kyrkpodden@svenskakyrkan.se

 

Apr 5, 2019

Thomas och Katarina fördjupar sig i vårt livsfrågemagasin HejLivets artikel om nunnorna i Heliga Hjärtas kloster på Omberg. Varför vill man avlägga ett löfte att gå i kloster och vad betyder det? Thomas berättar om sina egna retreatupplevelser, varav en varit en stark upplevelse av gudsnärvaro. 

I veckans spaning pratar Thomas och Katarina om Kompetensmässan, som Svenska kyrkan i Norrköping deltagit i. Vad innebär det att jobba i Svenska kyrkan? Måste man vara troende för att göra det? Och är det kul att jobba som präst?