Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska kyrkan i Norrköping


Podden där Kyrkoherde Thomas Wärfman och församlingsherde Katarina Wändahl från Svenska kyrkan i Norrköping diskuterar aktuella ämnen och bibliska storord. Allt varvat med både allvar och goda skratt. Välkommen att lyssna! 

Vill du höra av dig om innehållet eller har önskemål om vad som ska diskuteras så maila: kyrkpodden@svenskakyrkan.se

 

Oct 15, 2020

Hurra - avsnitt 20! Detta firar Thomas och Katarina med en kopp kaffe. Sedan pratar de om den aktuella Corona-statusen och ser med oro på att smittan tilltar igen. 
I förra avsnittet diskuterade de sina relationer till Jesus. Med treenigheten som linje diskuterar de i detta avsnitt Den Helige Ande. 

Som vanligt är du välkommen med åsikter eller tankar om innehållet på kyrkpodden@svenskakyrkan.se