Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska kyrkan i Norrköping

Podden där Kyrkoherde Thomas Wärfman och församlingsherde Katarina Wändahl från Svenska kyrkan i Norrköping diskuterar aktuella ämnen och bibliska storord. Allt varvat med både allvar och goda skratt. Välkommen att lyssna! 

Vill du höra av dig om innehållet eller har önskemål om vad som ska diskuteras så maila: kyrkpodden@svenskakyrkan.se

 

Mar 30, 2021

Gillar du vinterbad? Thomas och Katarina reflekterar över den nya trenden och sina egna upplevelser inom området. Sedan konstaterar de att vi nu har haft Corona-restriktioner i kyrkan i ett drygt år. Ett samtal om deras samlade intryck av året, och den närmaste framtiden för kyrkan i pandemin. 


Mar 16, 2021

Tillhör du de som också har fastnat för den nya polisserien Tunna blå linjen? Det har Thomas och Katarina som pratar om sina upplevelser av serien - och inte minst karaktären Sara som är troende. Sedan blir det en diskussion om storordet "ödet". Är våra liv förbestämda? Vad har då Gud att göra med det i...


Mar 4, 2021

Vi är mitt uppe i fastan. Thomas och Katarina pratar om sina egna relationer till fastan och hur de själva fastar. Sedan diskuterar de storordet "bra". Hur skulle det vara om allt vore bra, och hur mår vi när det inte är det? Som vanligt blir det både ett filosofiskt och teologiskt samtal.