Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska kyrkan i Norrköping

Podden där Kyrkoherde Thomas Wärfman och församlingsherde Katarina Wändahl från Svenska kyrkan i Norrköping diskuterar aktuella ämnen och bibliska storord. Allt varvat med både allvar och goda skratt. Välkommen att lyssna! 

Vill du höra av dig om innehållet eller har önskemål om vad som ska diskuteras så maila: kyrkpodden@svenskakyrkan.se

 

Nov 25, 2020

Som vanligt diskuterar kyrkoherde Thomas Wärfman och församlingsherde Katarina Wändahl det aktuella Corona-läget och hur det påverkar Svenska kyrkan i Norrköping. Sedan diskuterar de storordet "ateism". Ett spännande samtal om tro och agnostiker.


Nov 12, 2020

Vad händer när vi dör? Kyrkoherde Thomas Wärfman och församlingsherde Katarina Wändahl summerar hur allhegonahelgen blev med de restriktioner kyrkan hade. En samtal som leder in dem på storordet "döden" och spännande reflektioner om livet efter detta. 

Har du tankar och idéer om innehållet -...