Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska kyrkan i Norrköping

Podden där Kyrkoherde Thomas Wärfman och församlingsherde Katarina Wändahl från Svenska kyrkan i Norrköping diskuterar aktuella ämnen och bibliska storord. Allt varvat med både allvar och goda skratt. Välkommen att lyssna! 

Vill du höra av dig om innehållet eller har önskemål om vad som ska diskuteras så maila: kyrkpodden@svenskakyrkan.se

 

Jul 22, 2020

I det här avsnittet pratar de nationalism och att förhålla sig till ordet. Det visar sig att Thomas fortfarande inte har lärt sig att säga epidemiolog. Sedan reflekterar de över storordet "uppståndelse" vilket för samtalet till kristendomens ursprung.
Ett kanonavsnitt med andra ord - lyssna!

Har du några...


Jul 8, 2020

Thomas och Katarina pratar om oförutsägbarhet kopplat till Corona. Det bibliska storordet i detta avsnitt är "hopp". Vad händer när vi tappar hoppet? De reflekterar över deras egen relation till ordet och hittar tydliga liknelser i Sagan om Ringen. 

Vill du kontakta oss med idéer eller synpunkter...