Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska kyrkan i Norrköping


Podden där Kyrkoherde Thomas Wärfman och församlingsherde Katarina Wändahl från Svenska kyrkan i Norrköping diskuterar aktuella ämnen och bibliska storord. Allt varvat med både allvar och goda skratt. Välkommen att lyssna! 

Vill du höra av dig om innehållet eller har önskemål om vad som ska diskuteras så maila: kyrkpodden@svenskakyrkan.se

 

Jun 10, 2022

Tillsammans kan vi göra skillnad! Det får du veta i det här avsnittet där Kyrkpodden gästas av Thomas Lindqvist som är stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping. I sitt uppdrag jobbar han, likt oss i Svenska kyrkan i Norrköping, med att skapa ett gott liv för alla. Speciellt i de delar av staden som har mycket sociala utmaningar. Bland annat i samarbeten som Portalen i Navestad och Kunskapens hus i Klockaretorpet. Svenska kyrkan i Norrköping är, precis som Hyresbostäder, en av flera aktörer i dessa. Hör hur vi tillsammans verkar för en bättre stad, vad vi har lyckats med och vilka utmaningar som finns framåt. 
Du får även veta mer om idésprutan Thomas, vad som driver honom och hans tankar om framtiden. Hur håller han engagemanget igång och hoppet uppe? Han menar att allt går att lösa - men hur?