Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska kyrkan i Norrköping


Podden där Kyrkoherde Thomas Wärfman och församlingsherde Katarina Wändahl från Svenska kyrkan i Norrköping diskuterar aktuella ämnen och bibliska storord. Allt varvat med både allvar och goda skratt. Välkommen att lyssna! 

Vill du höra av dig om innehållet eller har önskemål om vad som ska diskuteras så maila: kyrkpodden@svenskakyrkan.se

 

Mar 30, 2021

Gillar du vinterbad? Thomas och Katarina reflekterar över den nya trenden och sina egna upplevelser inom området. Sedan konstaterar de att vi nu har haft Corona-restriktioner i kyrkan i ett drygt år. Ett samtal om deras samlade intryck av året, och den närmaste framtiden för kyrkan i pandemin.